Nieuws

NICC Onderzoeksfonds

NICC ONDERZOEKSFONDS

Wat: NICC-onderzoekbeurzen

Het NICC stelt met ondersteuning van het NOT-fonds, vijf beurzen van elk 500 Euro beschikbaar en biedt daarnaast begeleiding bij de uitvoering van 3 maanden archiefonderzoek door studenten en pas afgestudeerden. Ook biedt het NICC media voor de presentatie, bekendmaking en verspreiding van onderzoeksrapporten. Het gaat daarbij om archiefonderzoek in de collectie van Stichting NICC, het Nationaal Archief en andere archiefinstellingen. “Oral history” in de vorm van interviews met vakdeskundigen en (voormalige) beleidsmedewerkers kan ook worden gebruikt om aanvulling te geven. Beoogd resultaat is een maatschappelijk relevant onderzoeksrapport dat wordt gepubliceerd als onderdeel van een digitale tijdlijn via de Canon van Nederland op de website van het NICC. De onderzoeker zal het werk ook presenteren op een themabijeenkomst van NICC, waarvoor young professionals en ervaren experts in de internationale (ontwikkelings)samenwerking worden uitgenodigd.  

Voor wie

Pas afgestudeerden en studenten met interesse in internationale samenwerking met als hoofd- of bijvak geschiedenis, antropologie, ontwikkelingseconomie, internationale relaties kunnen een aanvraag indienen. Onderzoekservaring is niet nodig, maar wel enige kennis van het onderwerp waarover je onderzoek zou willen doen. Je hebt al uitgezocht welke interessante gegevens je binnen NICC en het Nationaal Archief zou kunnen vinden, of welke deskundigen je zou kunnen interviewen. Je kunt aantonen dat je ervaring hebt met het schrijven van artikelen en dat je kunt presenteren voor een grotere groep. 

 

Waar moet het over gaan       

Elk onderzoeksonderwerp binnen de geschiedenis van de internationale samenwerking is mogelijk, maar we zijn beter in staat je te helpen met actuele thema’s waarover al een tijdlijn is of wordt ontwikkeld, zoals over 75 jaar ontwikkelingssamenwerking, gender, water, voedsel en landbouw, bosbouw, wereldburgerschap, inclusief (rechtvaardige) klimaatmitigatie en adaptatie. Het onderzoek kan zich richten op een specifiek ontwikkelingsland, of een specifieke periode. Het is belangrijk dat het onderwerp goed wordt afgebakend, en dat het onderzoek haalbaar is in de beschikbare tijd.

    

Je voorstel

In je voorstel van max 800 woorden, beschrijf je waarom het onderwerp je boeit, en waarom het leerzaam en belangrijk is. Ook vertel je wat je al hebt uitgezocht, en welke contacten je al hebt gelegd. Je stelt een duidelijke onderzoeksvraag, waarop je het antwoord probeert te vinden.  Je voegt een haalbare tijdplanning toe, en vertelt ook hoeveel tijd je beschikbaar hebt. In de 4e maand werk je aan je presentatie of het artikel. Je voegt ook een CV toe.

 

Je aanpak

Je onderzoek doe je in het documentatiecentrum van NICC, het Nationaal Archief en eventueel andere archiefinstellingen, en online of op locatie met mensen die je interviewt. De voertaal is Nederlands of Engels. Input voor tijdlijnen moet in het Engels worden aangeleverd. Aanmerking tot de beurs vervalt indien er geen afgemaakt onderzoek wordt ingeleverd.

Resultaat

Na 3 maanden kun je antwoord geven op je onderzoeksvraag, en maakt hier een presentatie en een verslag in de vorm van een artikel over. Als het niet lukt de onderzoeksvraag te beantwoorden, dan kun je een presentatie maken over de obstakels die je bent tegengekomen.

 

Begeleiding

Stichting NICC kan je begeleiden bij het archiefonderzoek. De ervaringsdeskundigen van NICC zijn graag bereid je te ondersteunen rond het door jou geselecteerde thema.  

 

Criteria

Je onderzoek voegt iets nieuws toe over een actueel thema. De onderzoeksvraag betreft historische informatie over internationale samenwerking rondom duurzame ontwikkeling, en is toekomstgericht. Je voorstel is duidelijk en haalbaar. Je doet dit onderzoek zelf, en besteedt het niet uit. Je hebt al contact gehad met NICC hierover.

 

Procedure

Het Onderzoeksvoorstel van max 800 woorden (met CV) moet worden ingediend bij Stichting NICC (info@stichtingnicc.nl) waarna het door experts beoordeeld zal worden. De experts bestaan uit hoogleraren en universitair docenten, die deel uitmaken van het netwerk van NICC. 2 weken na inlevering zal contact met de auteur van het voorstel worden opgenomen. Onderzoeksvoorstellen die aan de minimumvoorwaarden voldoen, maar waarvoor geen beurs beschikbaar is, kunnen in bepaalde gevallen ook in aanmerking komen voor begeleide uitvoering. Het onderzoek wordt uitgevoerd van mei tot september 2024. Resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op een publieksbijeenkomst van het NICC in september of oktober 2024, en/of zal worden gepubliceerd op de website van het NICC. Tegen het toekenningsbesluit is geen beroep mogelijk.      

 

De beurs

De beurs van €500 wordt in twee delen uitgekeerd. Je ontvangt een voorschot van €250 bij aanvang van het onderzoek, en bij voltooiing en presentatie van je onderzoek ontvang je de overige €250. Als je het onderzoek niet afmaakt, verwachten we dat je het voorschot terugbetaalt. Voor uitbetaling hebben we naam, adres, woonplaats, bankrekening en copy legitimatiebewijs nodig.         

 

Intellectueel eigendom

De onderzoeksresultaten blijven jouw eigendom. Je geeft NICC toestemming om deze te publiceren.  


NICC Onderzoeksfonds achtergrond.pdf