Dick van Ginhoven

Fotocollectie Dick van Ginhoven

In 1998 bracht de kersverse Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens (1998-2002) een bezoek aan Jemen. Ze werd vergezelt door Prins Claus, adviseur voor ontwikkelingssamenwerking en jarenlang voorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie (NCO). Dick van Ginhoven, die als Plv. Hoofd van de Afdeling Golfstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder meer verantwoordelijk was voor Jemen, was er ook bij. Foto’s en andere herinneringen uit die tijd heeft hij bewaard en beschikbaar gesteld voor de collectie van het NICC. 

Minister Herfkens in Jemen

Direct na haar aantreden als minister maakte Herfkens bekend radicaal ander beleid te gaan voeren ten opzichte van haar voorganger Jan Pronk. Nederland was onder hem in 119 landen actief, een aantal dat volgens Herfkens drastisch omlaag moest. Ze was kritisch naar (a) de behoefte van de hulp in het partnerland en (b) de relatie met het hulpontvangende land. Het resulteerde uiteindelijk in een lijst met 19 partnerlanden.

Dat Jemen een plekje op de partnerlandenlijst kreeg, was niet vanzelfsprekend. Lang was er discussie over de vraag of het land de hulp van Nederland verdiende. Jemen scoorde slecht op het gebied van mensenrechten, democratie en gelijkwaardigheid van vrouwen en, zo vonden sommige Kamerleden, “kwalificeerde zich daarom niet voor een bilaterale relatie met Nederland.” Maar de relatie tussen Nederland en Jemen bleef onder Herfkens onveranderd. Sterker nog, Jemen was het eerste land dat ze in haar rol als minister van Ontwikkelingssamenwerking bezocht. Over dit bezoek zei ze:

“De reden om toch te gaan, was dat wij al 20 jaar ontwikkelingshulp aan Jemen geven. Dan hebben wij het niet over ’’iets op de lijst zetten’’; wij hebben het dan over het continueren van een relatie. […] Het is een minst ontwikkeld land, dat verschrikkelijk weinig hulp krijgt. Moet je dan Nederlandse hulp onthouden die bijdraagt aan het verbeteren van de situatie, terwijl er eindelijk een regering zit die erkent dat dit de hoofdproblemen van het land zijn? Mijn antwoord hierop is “nee.”


Prins Claus en Eveline Herfkens aan het diner tijdens hun bezoek aan Jemen. De vrouw rechts op de foto gaf leiding aan de restauratie van de Amiriya Madrasa, een onderwijsinstituut en bibliotheek in de stad Rada.

Groepsfoto met de staf van de Nederlandse ambassade in Sana'a