NICC-Collectie(s)

Collectie(s)

De Stichting NICC beheert een veelzijdige collectie over Nederlandse internationale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling, verrijkt met persoonlijke ervaringen van, voor en door betrokkenen en geïnteresseerden. NICC staat voor Netherlands International Cooperation Collection. 

Het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog tot heden kenmerkt zich als een uniek proces op het gebied van internationale samenwerking met toenemende aandacht voor mondiale duurzaamheid. Nederland vervulde volgens velen op een aantal terreinen een voortrekkersrol, zij het vanuit een wisselend perspectief. 

Op basis van een collectie van ruim dertienduizend items, verrijkt met de persoonlijke ervaringen van betrokkenen, wil stichting NICC dit proces toegankelijk en inzichtelijk maken voor eenieder en bijdragen aan reflectie met focus op intergenerationele kennisuitwisseling. De Sustainable Development Goals worden hierbij als belangrijk referentiekader beschouwd. Stichting NICC pleit voor een toekomst waarin het verleden van meerwaarde wordt.  

Op deze website zijn verschillende ingangen tot de NICC-collectie gecreëerd. Dat kan via:

Zoek in onze collectie

De uitgebreide openbare collectie van Stichting NICC omvat uiteenlopend materiaal gerelateerd aan Nederlandse inter-nationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling. Het gaat om materiaal in zowel fysieke als digitale vorm. Zoeken in de index van de collectie kan via onderstaande eerste versie van onze zoekmachine. 

U kunt ons collectiemateriaal (boeken, cd’s, dvd’s, rapporten, foto’s, etc.) inzien op het bureau van Stichting NICC. Voor openingstijden en meer informatie, stuur een bericht naar info@stichtingnicc.nl. Een deel van de digitale collectie is gratis downloadbaar.

De zoekmachine werkt op basis van Engelstalige databases. De zoektermen zijn daarom in het Engels. We werken er hard aan om het systeem te optimaliseren en ontvangen graag feedback.

Zoekmachine

(Onderstaande zoekmachine laadt met een kleine vertraging)

Use of e-collection, copyright, disclaimer