Speciale dagen

Speciale dagen 2024


24 januari Dag van de Bedreigde Advocaat
27 januari Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust
28 januari Europese Dag van de Privacy
30  januari (laatste zondag van de maand januari) Wereld Lepradag

  4 februari Werelddag tegen Kanker
  6 februari Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking
  8 februari Wereld Epilepsiedag
20 februari Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid
28 februari Zeldzame ziektendag

  4 maart Wereld Obesitasdag
  8 maart Internationale Vrouwendag
22 maart Wereld Waterdag
24 maart Wereld Tuberculosedag

  7 april Wereld Gezondheidsdag
22 april Dag van de Aarde
25 april Wereld Malariadag

  1 mei Dag van de Arbeid
3 mei Internationale Dag van de Persvrijheid
  4 mei Nationale Dodenherdenking
  5 mei Bevrijdingsdag
  8 mei Internationale Dag van de Fairtrade
12 mei Internationale Dag van de Verpleging
17 mei Internationale Dag van de Hypertensie
22 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit
23 mei Internationale Dag voor de Bestrijding van Obstetrische Fistels
28 mei Internationale Dag van Actie voor de Gezondheid van Vrouwen
31 mei Werelddag tegen Tabak

   1 juni Internationale Dag van het Kind
  5 juni Wereld Milieudag
  7 juni Werelddag voor Voedselzekerheid
14 juni Werelddag van Bloeddonors
19 juni Werelddag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten
20 juni Wereld Vluchtelingendag
26 juni Internationale Dag tegen het Misbruik van en de illegale Handel in verdovende Middelen

  1 juli Keti Koti Nationale Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij
11 juli Wereld Bevolkingsdag
28 juli Werelddag tegen Hepatitis

  31/3 - 6 augustus Wereld Borstvoedingsweek
  9 augustus Internationale Dag van de Inheemse Volken
23 augustus Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan

 8 september Werelddag van de Alfabetisering
10 september Werelddag voor Zelfmoordpreventie
16 september Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag
21 september Internationale Dag van de Vrede

   1 oktober Internationale Dag van de Ouderen
  2 oktober Internationale Dag van de Geweldloosheid
  3 oktober 70+ jaar Nederlandse Internationale (Ontwikkelings)Samenwerking
10 oktober Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid
15 oktober Internationale Handenwasdag
16 oktober Wereld Voedseldag
17 oktober Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede
24 oktober Dag van de Verenigde Naties
24 oktober Werelddag voor Uitroeiing van Polio

14 november Wereld Diabetesdag
16 november Internationale Dag van de Verdraagzaamheid
18-24 november Wereld Antibiotica Bewustzijnsweek
19 november Wereld Toiletdag
20 november Internationale Dag van de Rechten van het Kind

  1 december Wereld Aids Dag
  3 december Internationale Dag voor Mensen met een Beperking
  7 december Vrijwilligersdag
10 december Dag van de Mensenrechten
12 december Internationale Dag voor Gezondheidszorg voor Iedereen/Wereld Gezondheidsdag
27 december Internationale Dag voor Epidemische Paraatheid